Welkom op de website van de HazeuzangersHazeuzangers is een groep mannen uit Nieuwleusen en omgeving die, zittend rond een tafel, stichtelijke liederen zingen. Deze liederen - de Hazeu liederen - zijn vierstemmig. De groep wordt geleid door de voorzanger. De voorzanger is de dirigent. Hij zet de liederen in met de noten do, mi, sol en dan valt de rest van de groep in.

 

De liederen worden acapella gezongen. Er komt dus geen instrument aan te pas. Het bijzondere is dat de voorzanger met een antieke houten hamer het ritme meetikt op de tafel.

 

Hazeuzangers is nog een van de weinige groepen in Nederland die de Hazeu liederen zingen.


Nieuwe leden zijn welkom. De repetie middagen zijn om de veertien dagen, in de zaal van de Ontmoetings kerk in Nieuwleusen. Als u een repetitie wilt bijwonen, neem dan contact op voor een afspraak (zie CONTACT).